Regulamin

(0) Regulamin ogólne
OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

§ 1 Zakres obowiązywania, informacje dla klientów

Poniższe ogólne warunki handlowe (OWH) regulują stosunek umowny między Sandrą Pasternak a konsumentami, którzy dokonują zakupów towarów w naszym sklepie internetowym scentwonders.com.pl Językiem umowy jest niemiecki. Wszystkie zamówienia dokonywane w naszym sklepie internetowym podlegają poniższym OWH. Nasz sklep internetowy jest przeznaczony wyłącznie dla konsumentów.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach niezwiązanych głównie z jej działalnością gospodarczą ani zawodową. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu umowy działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Oferty w Internecie stanowią niezobowiązujące zaproszenie do zawarcia umowy kupna.

(2) Można dodać jeden lub więcej produktów do koszyka. W trakcie procesu zamawiania podajecie Państwo swoje dane oraz preferencje dotyczące płatności, dostawy itp. Klikając przycisk zamówienia, składacie Państwo wiążącą ofertę na zawarcie umowy kupna.

(3) Wraz z niezwłocznym potwierdzeniem dostępu wysyłanym drogą elektroniczną jednocześnie składane jest oświadczenie o przyjęciu oferty, a co za tym idzie zawarcie umowy kupna.

§ 3 Informacje dla klienta: przechowywanie tekstu umowy

Państwa zamówienie z detalami dotyczącymi zawartej umowy (np. rodzaj produktu, cena itp.) jest przez nas przechowywane. Oferujemy Państwu przesłanie OWH, ale można je również w dowolnym momencie po zawarciu umowy znaleźć na naszej stronie internetowej. Jako zarejestrowany klient możecie Państwo uzyskać dostęp do swoich poprzednich zamówień za pośrednictwem strefy logowania klienta (https://scentwonders.com/moje-Konto).

§ 4 Informacje dla klienta: uwaga dotycząca korekty

Możecie Państwo skorygować swoje dane przed złożeniem zamówienia w dowolnym momencie za pomocą przycisku usuwania. Informujemy Państwa o dostępnych możliwościach korekty w trakcie procesu zamawiania. Proces zamawiania można również zakończyć w dowolnym momencie, zamykając okno przeglądarki.

§ 5 Prawa do rękojmi za wady.

Nasze towary objęte są ustawowymi uprawnieniami do rękojmi za wady.

§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za lekkomyślne naruszenia zobowiązań, o ile nie dotyczą one zobowiązań istotnych z punktu widzenia umowy, szkód wynikających z naruszenia życia, ciała lub zdrowia, gwarancji lub roszczeń z tytułu prawa o produktach (ProdHaftG), jest wyłączona. Dotyczy to także naruszeń obowiązków naszych zobowiązanych pracowników i przedstawicieli ustawowych. Do zobowiązań istotnych z punktu widzenia umowy należy w szczególności obowiązek dostarczenia rzeczy i przekazania Państwu prawa do niej. Ponadto mamy obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad fizycznych i prawnych.

§ 7 Warunki dostawy

Do podanych cen produktów mogą być doliczane koszty dostawy. Szczegółowe informacje na temat ewentualnych kosztów dostawy znajdą Państwo w ofertach. Nie dostarczamy towaru do paczkomatów.

§ 8 Warunki dostawy

W naszym sklepie dostępne są zasadniczo następujące formy płatności:

(1) Przedpłata
Przy wyborze formy płatności przedpłata podajemy Państwu nasze dane bankowe w osobnym e-mailu i dostarczamy towar po otrzymaniu płatności.

(2) PayPal
Aby opłacić kwotę rachunku za pomocą opcji płatności PayPal, muszą Państwo być zarejestrowani w serwisie PayPal, uwierzytelniać się za pomocą swoich danych dostępowych i potwierdzać instrukcję płatności. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana przez PayPal bezpośrednio po złożeniu zamówienia. PayPal może oferować zarejestrowanym i według własnych kryteriów wybranym klientom dodatkowe formy płatności w swoim koncie klienta. Nie mamy jednak wpływu na ofertę tych form płatności; dodatkowe indywidualne formy płatności dotyczą stosunków prawnych z PayPal. (Dodatkowe informacje na ten temat znajdą Państwo w swoim koncie PayPal.)

§ 9 Uszkodzenia w transporcie

Jeżeli towary są dostarczane z widocznymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie takich usterek kurierowi oraz natychmiastowy kontakt z nami. Niezgłoszenie reklamacji lub brak kontaktu nie będzie miało żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych uprawnień i ich egzekwowania, zwłaszcza w zakresie praw gwarancyjnych. Jednakże, Państwa działanie pomoże nam dochodzić własnych roszczeń wobec przewoźnika lub firmy ubezpieczeniowej przewozowej.