Polityka Prywatności

Cieszymy się z zainteresowania naszym sklepem internetowym. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo informujemy Cię o sposobie postępowania z Twoimi danymi.

§ 1 Ogólne

Twoje dane osobowe (np. tytuł, imię, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane bankowe, numer karty kredytowej) są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami niemieckiego prawa ochrony danych oraz prawa ochrony danych Unii Europejskiej (UE). Poniższe przepisy informują Cię nie tylko o celach przetwarzania, odbiorcach, podstawach prawnych, okresach przechowywania, ale także o Twoich prawach i osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie Twoich danych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszej strony internetowej. Jeśli zostaniesz przekierowany z naszych stron za pośrednictwem linków na inne strony, prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi tam w zakresie przetwarzania Twoich danych.

§ 2 Przetwarzanie danych w celu wykonania umowy

(1) Cel przetwarzania

Twoje dane osobowe, które podajesz nam w procesie zamawiania, są niezbędne do zawarcia umowy z nami. Nie jesteś zobowiązany do udostępnienia swoich danych osobowych. Bez podania swojego adresu nie możemy jednak wysłać Ci towaru. W przypadku niektórych metod płatności potrzebujemy niezbędnych danych płatniczych, aby przekazać je dostawcy usług płatniczych, którego zlecamy. Przetwarzanie danych wprowadzonych w procesie zamówienia odbywa się zatem w celu wykonania umowy.

Jeśli przed zawarciem umowy składasz nam zapytanie drogą mailową, za pośrednictwem formularza kontaktowego itp., przetwarzamy dane otrzymane w ten sposób w celu przeprowadzenia działań przedumownych i udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.

(2) Podstawa prawna

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

(3) Kategorie odbiorców

Dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług wysyłkowych, dostawcy usług hostingowych, ewentualnie systemy zarządzania magazynem, ewentualnie dostawcy (dropshipping).

(4) Okres przechowywania

Dane niezbędne do realizacji umowy przechowujemy do upływu ustawowych okresów gwarancyjnych oraz ewentualnych okresów gwarancji umownych.

Dane wymagane zgodnie z przepisami handlowymi i podatkowymi przechowujemy przez okres określony przepisami prawa, zwykle przez dziesięć lat (por. § 257 Kodeks handlowy, § 147 Kodeks podatkowy).

Dane przetwarzane w celu przeprowadzenia działań przedumownych są usuwane, gdy działania te zostały zrealizowane i nie jest widoczne, że dojdzie do zawarcia umowy.

§ 3 Transakcje PayPal

Prosimy zauważyć, że wszystkie transakcje PayPal podlegają polityce prywatności PayPal:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

§ 4 Informacje dotyczące plików cookie

(1) Cel przetwarzania

Na tej stronie internetowej używane są technicznie niezbędne pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane w twojej przeglądarce internetowej na twoim systemie komputerowym. Pliki cookie umożliwiają np. dodanie kilku produktów do koszyka.

(2) Podstawa prawna

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(3) Uzasadniony interes

Nasz uzasadniony interes to funkcjonalność naszej strony internetowej. Dane użytkownika zbierane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są używane do tworzenia profili użytkowników. W ten sposób zapewniamy ochronę Twojego interesu prywatności.

(4) Okres przechowywania

Technicznie niezbędne pliki cookie są zazwyczaj usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwale przechowywane pliki cookie mają różny okres ważności, od kilku minut do kilku lat.

(5) PRAWO SPRZECIWU

Jeśli nie chcesz przechowywać tych plików cookie, prosimy o wyłączenie ich akceptacji w przeglądarce internetowej. Może to jednak ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej. Trwale przechowywane pliki cookie można również usunąć w dowolnym czasie za pomocą przeglądarki.

§ 5 Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą zgodnie z RODO, co oznacza, że przysługują Ci następujące prawa wobec nas jako administratora:

1. Prawo do informacji

Zgodnie z art. 15 RODO masz prawo żądać informacji na temat przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych.

2. Prawo do poprawiania danych

Jeśli dotyczące Ciebie dane są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądać ich poprawienia zgodnie z art. 16 RODO.

3. Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z warunkami art. 17 RODO masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych.

Witaj, to jest Bing. Chętnie pomogę Ci w tłumaczeniu tekstu z niemieckiego na polski. Oto moje tłumaczenie:

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W ramach wymogów art. 18 RODO mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych dotyczących Państwa osoby.

5. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania od nas danych osobowych dotyczących Państwa osoby, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo odczytywalnym formacie lub do żądania ich przekazania innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, zgodnie z art. 20 RODO.

6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Mają Państwo prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa osoby narusza RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają Państwo miejsce zamieszkania, pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia), zgodnie z art. 77 RODO.

Prosimy również o zapoznanie się z Państwa prawem do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO:

a) Ogólnie: wymagany uzasadniony sprzeciw

Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa osoby odbywa się

– w celu ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub

– w interesie publicznym (podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),

mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnosić sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; prawo to dotyczy również profilowania opartego na przepisach RODO.

W przypadku sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych dotyczących Państwa osoby, chyba że wykażemy istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeżeli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

b) Wyjątkowy przypadek reklamy bezpośredniej: wystarczy prosty sprzeciw

Jeżeli przetwarzane są Państwa dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn sprzeciwić się temu przetwarzaniu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.

Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu w celach reklamy bezpośredniej, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Administrator danych:
Sandra Pasternak
Adelheidstraße 41
74564 Crailsheim
kontakt@scentwonders.com.pl