POWIADOMIENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia

Masz prawo odstąpić od umowy w ciągu czternastu dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty albo osoba trzecia inna niż przewoźnik i przez Ciebie wskazana, która nie jest przewoźnikiem, objąłeś/aś w posiadanie towary.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia, musisz poinformować nas (SandraPasternak Adelheidstraße 41 74564 Crailsheim kontakt@scentwonders.com.pl) jednoznacznym oświadczeniem (np. przesłanym listem pocztowym lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Możesz do tego celu użyć załączonego formularza odstąpienia od umowy, choć nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy,
wystarczy, że prześlesz nam informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.


Skutki odstąpienia

Jeśli odstąpisz od umowy, zobowiązujemy się do zwrotu wszystkich otrzymanych od Ciebie płatności, w tym kosztów dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i w każdym przypadku nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Do zwrotu użyjemy takiego samego środka płatności, jakiego użyłeś przy transakcji początkowej, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku nie poniesiesz żadnych opłat związanych z tym zwrotem. Możemy wstrzymać zwrot płatności do momentu otrzymania z powrotem towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu, że wysłałeś je z powrotem, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Musisz odesłać nam lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towary przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Jesteś odpowiedzialny tylko za ewentualną utratę wartości towarów wynikającą z ich manipulacji w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Koniec informacji o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, proszę wypełnić ten formularz i odesłać go.)

Do:

Sandra Pasternak

Adelheidstraße 41

74564 Crailsheim

kontakt@scentwonders.com.pl


Oświadczam/Y oświadczamy (*), że odwołuję/wywieram się (*) z zawartej przeze mnie/nas (*) umowy dotyczącej zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)

_______________________________________________

_______________________________________________

Zamówione dnia ___________________ (*)/odebrane dnia _______________________(*)

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów ______________________________________

Adres konsumenta/konsumentów

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

 

_____________________

Data

 

Podpis konsumenta/konsumentów (tylko w przypadku przesyłki papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić